Seu Electrònica

Servei de Gestió, Inspecció i Recaptació de la Diputació de Castelló

Accés amb identificació electrònica

Les meves dades

Des d'aquí podrà  fer entre d'altres les següents actuacions:
  • Consultar i modificar les seves dades pesonals i realitzar domiciliacions bancàries.
  • Consultar els seus rebuts i multes.
  • Alta Impost Vehicles de Tracció Mecànica.
  • Realitzar sol·licituds, reclamacions , consultar l´estat dels seus expedientes. etc ...

Noticies

Tabla de noticias