Certificat Digital

El certificat digital o electrónic és un fitxer que conté unes dades identificatives (per exemple NIF o CIF) i una informació técnica (clau pública), que garanteix que el certificat pertany a la persona identificada per les dades, mitjançant introducció de la clau personal i intransferible associada al certificat.Autoritats de Certificació reconegudes

DGP (Direcció General de la Policia)
http://www.dnielectronico.es/
ACCV (Agencia de Tecnología y Certificació Electrónica)
http://www.accv.es