Contacte amb el Servei de Gestió Tributària de la Diputació de Castelló


D'acord amb la normativa en matèria de protecció de dades (RGPD i LOPDGDD) les dades per vosaltres facilitades seran tractades per l'EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE CASTELLÓ (d'ara endavant, la Diputació de Castelló), en qualitat de Responsable de Tractament, a fi d'atendre la petició remesa per vostè.

Vosté podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat o, si escau, oposició. A aquests efectes, podrà presentar un escrit de forma presencial al Registre d'Entrada de la Diputació: Plaça de les Aules, 7, 12001, Castelló de la Plana, oa través de la Seu Electrònica https://dipcas.sedelectronica.es.

Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant del Delegat de Protecció de Dades dpd@dipcas.es o, si escau, davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es ).

Si voleu conèixer més informació sobre el tractament de les vostres dades de caràcter personal, la teniu disponible al nostre Registre d'Activitats del Tractament.Amb la finalitat de detectar i evitar que "robots" puguin usar aquest servei omplint el formulari, li demanem que realize el següent test: