Què és el servei

Oficina Virtual del Contribuent


El servei de l'Oficina Virtual del Contribuent (OVC), pretén una major proximitat de l'Administració respecte al ciutadà, que som tots, intentant que sigui fàcil i comprensible la relació entre totes dues parts. Això requereix, per descomptat d'un esforç que ha de ser constant per part d'aquesta Administració, no obstant això també des d'aquí es vol fer partícip a la ciutadania perquè, mitjançant les seves opinions i suggeriments col·labori en la millora d'aquest Servei que és el de tots.