Interrupcions del servei

Aquestes interrupcions són degudes a tasques de manteniment tècnic que podran afectar a un o tots els serveis inclosos en la OVC.

Els serveis afectats podran estar o no operatius mentre durin les tasques de manteniment, podent veure's afectats de manera total o intermitent al llarg dels períodes indicats.