Pagament de tributs municipals i multes

Aquest servei us permet pagar els tributs, multes i altres ingressos de dret públic amb targeta bancària de forma online a través de la passarel·la de pagament de la nostra entitat bancària.

En el cas de multes tramitades mitjançant Butlletí, entregades en mà per la policia o despositades en el vehicle:

-Si es tracta d'un Butlletí de denúncia, en document imprés, haurà d'utilitzar la modalitat 2 i completar els camps de referència, identificació, i import.

-Si es tracta d'un Butlletí de denúncia en document manuscrit,  haurà de seleccionar la modalitat 3 i emplenar el camp núm. de Butlletí i l'import, tenint la precaució de teclejar l'import amb descompte, si ho està pagant dins del termini corresponent.

En cas de denúncies que comporten retirada de punts el pagament no eximeix de l'obligació d'identificar l'infractor.

Si necessiteu ajuda o realitzar alguna consulta adreceu-vos als telèfons: 964 359 336 / 964 359 451

Identificació del tribut