Procediment recaudatori

 

Ingressos tributaris i no tributaris

El procediment recaptatori, que es refereix tant a ingressos tributaris (impostos, taxes i contribucions especials) com a altres ingressos de dret públic (quotes d'urbanització, preus públics, etc.) pot ser, en moltes ocasions, confús i difícil d'entendre per als que no estan familiaritzats amb ell. Per això, la pretensió d'aquesta oficina virtual no sols és acostar l'administració al ciutadà intentant fer més fàcil la comunicació entre aquestos dos, sinó que es vol, a més, invitar a la ciutadania a participar per mitjà de les seues peticions i suggeriments, imprescindibles per a la millora constant d'aquest servei que és de tots.