Seu Electrònica

Servei de Gestió, Inspecció i Recaptació de la Diputació de Castelló

Impressos

Poden imprimir-los i utilitzar-los per realitzar el tràmit corresponent.

Nofificació Electrònica - Acreditació de la representació

Com acreditar la Representació
Model I-A
Model I-B
Model II-A
Model II-B
Model III-A
Model III-B
Model IV-A
Model IV-B
Model V

Generals

Solicitud Devolució d´Ingressos indeguts

Sancions de Tràfic

Declaracions catastrals

Amb la finalitat de facilitar la presentació de les declaracions als ciutadans, els quatre models esistents (901N, 902N, 903N, 904N) s'han unificat en un, permetent en una única declaració:

-Declarar diversos tipus d'alteracions
-Declarar alteracions en els inmobles dels diferents municipis
-Validació de la completesa de la documentació presentada.

Si no disposa d'autenticació electrònica, pot identificar-se manualment

Model 900D Declaració Cadastral

Asistent per a declaracions cadastrals

Per poder visualitzar els documents, cal tenir instal · lada l'aplicació Adobe Acrobat Reader. Si no en disposa la pot descarregar gratuïtament accedint al següent enllaç.