Nova liquidació

El sistema us permet crear una autoliquidació amb la qual obtindreu un document cobratori per abonar a l'oficina bancària de la vostra elecció o, si ho desitgeu, efectuar-ne el pagament telemàtic.

IMPORTANT: per al pagament de Taxes de proves selectives o certificats/còpies seleccioneu la Institució: Diputació de Castelló (O.I.).Tabla de alta autoliquidaciones